KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fizyoterapi

Misyon ve Vizyon


Misyonumuz 


Hastalara uygulanacak destek tedaviyi uygulama becerisi kazanmış, ekip çalışmasını başarı ile gerçekleştirebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, etik prensiplere bağlı, mesleğine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, yeniliklere açık fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek,ulusal ve uluslararası platformda üniversitemizi temsil etmektir.


Vizyonumuz 


Önlisans düzeyinde uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının kültürel, etik, bilimsel ve mesleki donanımlarıyla her geçen yıl tercih edilirliğini arttıran, yaptığı araştırmalar ve projelerle sağlık alanında yeni pencereler açan, üniversitesiyle bütünleşmiş, üretken bir bölüm olmaktır.